Hvad betyder Standard 100 by OEKO-TEX®?

Standard 100 by OEKO-TEX® er en produktmærkning, som sikrer, at brugerne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra tekstilvarerne.

OEKO-TEX® mærket er en garanti for, at en vare er kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige kemikalier. Kun produkter, der overholder de krav, der er fastsat i OEKO-TEX® Standard 100, kan opnå tilladelse til at bære mærket.

Intentionen bag OEKO-TEX® ordningen er, at tekstilvarer, der sælges med OEKO-TEX® Standard 100 mærkningen, skal være af materialer, der er sikrede mod at give skadevirkning på personer, og som brugerne derfor kan have tillid til at bruge.

Navnet OEKO-TEX® betyder, at der er tale om human-økologiske tekstilvarer, som ikke har skadelig effekt på menneskers sundhed og helbred. OEKO-TEX® Standard 100 mærkede varer er analyseret for indhold af en række stoffer, der regnes for sundhedsskadelige. 

Der er stillet krav vedrørende indhold af:

 • Kemikalierester med syre- eller alkalivirkning/pH-værdi.
 • Pesticider (midler til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og mikroorganismer) samt afløvningsmidler.
 • Fenolerne PCP (pentachlorphenol) og TeCP (tetrachlorphenoler), der anvendes som konserveringsmidler, samt OPP (orthophenylphenol) og de tinorganiske konserverings- og bekæmpelsesmidler TBT (tributyltin), TPhT (triphenyltin) og DBT (dibutyltin).
 • Tungmetallerne krom, kobolt, nikkel, kobber, kadmium, antimon, arsen, bly og kviksølv.
 • Særlige farvestoffer, der ikke må være benyttet, nogle fordi de er kendt eller mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende, andre fordi de kan give allergi.
 • Særlige azofarvestoffer og –pigmenter, der kan afspalte nogle aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Visse aminer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (kan afgives fra materialer af polyurethan f.eks. PU-skum, PU-plastbelægninger og elasthanfibre)
 • Visse klorerede benzener og toluener (bl.a. chlororganiske carrier, der er hjælpe- kemikalier ved tekstilfarvning).
 • Ftalater (også betegnet phthalater, der er plast-blødgørere, mest almindeligt i PVC-holdige materialer).

Herudover er der også stillet krav vedrørende:

 • Farvestofafgivelse (afsmitning) ved indvirkning med vand, sved og gnidning samt for baby- og småbørnsvarer tillige ved spyt-påvirkning.
 • Afdampning af flygtige, organiske forbindelser (også kaldet VOC-emission).
 • Afgivelse af visse, særlige lugte.

Desuden er der begrænsninger med hensyn til:

 • Flammehæmmende imprægneringer.
 • Antibakterielle imprægneringer og andre biologisk aktive produkter der f.eks. hæmmer mikroorganismer og husstøvmider).

OEKO-TEX® foreningen justerer løbende kravene, så de stemmer overens med den nyeste viden om sundhedsskadelige kemikalier og produktion af tekstilvarer.

Kravene er skærpede for tekstilvarer, der er i direkte kontakt med huden og er strengest for varer til babyer og småbørn op til 3 år. OEKO-TEX® mærkede varer bliver desuden kontrolleret undervejs i certificerings- perioden.

Spørgsmål om OEKO-TEX® mærkningen kan rettes til:

Teknologisk Institut
Tekstil / Oeko Tex
Gregersensvej 2630 Taastrup
Tel.: 72 20 21 20
Fax: 72 20 23 30
E-post: textile@teknologisk.dk

Hvorfor vælge OEKO-TEX®-mærkede tekstiler:

Alle GoBabyGo produkter er OEKO-TEX®-Standard 100 Certificeret. OEKO-TEX®-mærkede tekstiler er sikre tekstiler, der ikke skader kroppen.

Det er ikke til at se eller føle, om der er sundhedsskadelige kemikalier i tøjet, og kun få kemikalier forsvinder efter vask. Det er dog muligt at købe tekstiler uden sundhedsskadelige stoffer, fordi der er mange alternative og ufarlige kemikalier og metoder, som producenterne kan bruge i stedet for de sundhedsskadelige stoffer.

Nogle virksomheder både i Danmark og i udlandet har ikke nogen politik om kemikalier i tekstiler, og der findes sundhedsskadelige kemikalier i en del af det tøj, man kan købe i forretningerne. Nogle af kemikalierne er allergi- eller kræftfremkaldende, mens man ikke kender langtidseffekterne for mange andre. Specielt i baby- og børnetøj er de farlige kemikalier problematiske, dels fordi børn ofte sutter på deres tøj, og dels fordi mange kemikalier har farlige langtidsvirkninger, fx kræft og skader på forplantningssystemet.

Du kan altid tjekke validitet, indhold og produktklasser af et OEKO-TEX® 100 certifikat via:

www.oeko-tex.com/labelcheck

 

Tilføj til kurv

Med GoBabyGo får du en serie der er designet til den fase, hvor bevægelse primært foregår med knæene i gulvet, og hvor andet tøj hurtigt slides ned. GoBabyGo produkterne har gummidutter på både knæ, fødder og ovenpå tæer, som gør dem ekstra slidstærke og hjælper, så de kan klare masser af kravletid og tumling på gulvet.