Hvad betyder Standard 100 by Oeko-Tex?

Hvad betyder Standard 100 by Oeko-Tex?

Standard 100 by Oeko-Tex er en produktmærkning, som sikrer, at brugerne ikke udsættes for sundhedsskadelige påvirkninger fra tekstilvarerne.

Oeko Tex mærket er en garanti for, at en vare er kontrolleret for indhold af sundhedsskadelige kemikalier. Kun produkter, der overholder de krav, der er fastsat i Oeko Tex Standard 100, kan opnå tilladelse til at bære mærket.

Intentionen bag Oeko Tex ordningen er, at tekstilvarer, der sælges med Oeko Tex Standard 100 mærkningen, skal være af materialer, der er sikrede mod at give skadevirkning på personer, og som brugerne derfor kan have tillid til at bruge.

Navnet Oeko Tex betyder, at der er tale om human-økologiske tekstilvarer, som ikke har skadelig effekt på menneskers sundhed og helbred. Oeko Tex Standard 100 mærkede varer er analyseret for indhold af en række stoffer, der regnes for sundhedsskadelige. 

Der er stillet krav vedrørende indhold af:

Herudover er der også stillet krav vedrørende:

Desuden er der begrænsninger med hensyn til:

Oeko Tex foreningen justerer løbende kravene, så de stemmer overens med den nyeste viden om sundhedsskadelige kemikalier og produktion af tekstilvarer.

Kravene er skærpede for tekstilvarer, der er i direkte kontakt med huden og er strengest for varer til babyer og småbørn op til 3 år. Oeko Tex mærkede varer bliver desuden kontrolleret undervejs i certificerings- perioden.

Spørgsmål om Oeko Tex mærkningen kan rettes til:
Teknologisk Institut
Tekstil / Oeko Tex
Gregersensvej 2630 Taastrup
Tel.: 72 20 21 20
Fax: 72 20 23 30
E-post: textile@teknologisk.dk

Hvorfor vælge OEKO-TEX®-mærkede tekstiler:

Alle GoBabyGo produkter er OEKO-TEX®-Standard 100 Certificeret. OEKO-TEX®-mærkede tekstiler er sikre tekstiler, der ikke skader kroppen.

Det er ikke til at se eller føle, om der er sundhedsskadelige kemikalier i tøjet, og kun få kemikalier forsvinder efter vask. Det er dog muligt at købe tekstiler uden sundhedsskadelige stoffer, fordi der er mange alternative og ufarlige kemikalier og metoder, som producenterne kan bruge i stedet for de sundhedsskadelige stoffer.

Nogle virksomheder både i Danmark og i udlandet har ikke nogen politik om kemikalier i tekstiler, og der findes sundhedsskadelige kemikalier i en del af det tøj, man kan købe i forretningerne. Nogle af kemikalierne er allergi- eller kræftfremkaldende, mens man ikke kender langtidseffekterne for mange andre. Specielt i baby- og børnetøj er de farlige kemikalier problematiske, dels fordi børn ofte sutter på deres tøj, og dels fordi mange kemikalier har farlige langtidsvirkninger, fx kræft og skader på forplantningssystemet.

Du kan altid tjekke validitet, indhold og produktklasser af et Oeko-Tex 100 certifikat via:

www.oeko-tex.com/labelcheck